Perfect quality

Sống tươi khỏe mỗi ngày cùng

OHAL

Products Collection

Danh mục sản phẩm

Delivery

Phương thức vận chuyển

Pay

Chính sách thanh toán

Purchase

Chính sách mua hàng

Sản phẩm được quan tâm (BEST SALE):

Ganoderma Lucidum Powder

Bột linh chi hòa tan, tiện lợi sử dụng, điều hòa huyết áp...

Ganoderma Lucidum

Nấm Linh chi đỏ, điều hòa huyết áp, điều hòa miễn dịch, hỗ trợ hạ đường huyết...

Cordyceps Militaris

Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa, hồi phục sứ khỏe, chông oxy hóa, phòng chống ung thư.

You need more product information?

Bạn cần thêm thông tin sản phẩm?

Liên hệ

Partner

Đối tác của chúng tôi.

Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. 

Là đơn vị cung cấp các sản phẩm cho OHAL

Institue of Applied Technology

 

Viện Phát triển Ứng dụng

Trường Đại học Thủ Dầu Một

Về đối tác

Tiền thân của Viện Phát triển Ứng dụng là Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm được thành lập vào ngày 21 tháng 10 năm 2016. Chức năng nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, quản lý tổ chức hoạt động phòng thí nghiệm, hoạt động giảng dạy các môn thực hành thực nghiệm, các khóa bổi dưỡng tập huấn các chuyên đề liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu thực nghiệm; thiết lập mở rộng mối quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học và thực nghiệm với đối tác trong và ngoài nước; xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống đội ngũ nghiên cứu viên phục vụ nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ; cung ứng các dịch vụ trong lĩnh vực nghiên cứu, thực nghiệm; phối hợp với doanh nghiệp thương mại hóa các sản phẩm ứng dụng từ các loại nấm dược liệu phục vụ cộng đồng. 

Đến ngày 4 tháng 12 năm 2019, Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm và Viện Phát triển Khoa học Công nghệ hợp nhất thành Viện Phát triển Ứng dụng theo đó nâng tầm chức năng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phát triển sản phẩm, kết quả mang lại lơi ích và giá trị phục vụ cộng đồng. 

Ngày 01 tháng 03 năm 2021 Khoa Công nghệ Thực phẩm được sáp nhập vào Viện Phát triển Ứng dụng. Theo đó, Viện Phát triển Ứng dụng có chức năng đào tạo và nghiên cứu – ứng dụng – chuyển giao. TS. Nguyễn Thị Liên Thương giữ nhiệm vụ Giám đốc Viện. 

Healthy is everlasting!

Đầu tư cho sức khỏe là khoản đầu tư siêu lợi nhuận và không có rủi ro…