Combo quà "Tết đoàn viên"

COMBO

TẾT ĐOÀN VIÊN

01

2.520.000 vnđ

ĐẶT HÀNG SỐ LƯỢNG LỚN

CHIẾT KHẤU HẤP DẪN LÊN TỚI

25%

0965468696
Bản đồ

COMBO

TẾT ĐOÀN VIÊN

02

Rượu tinh chất Đông trùng chai gốm

3.690.000 vnđ

ĐẶT HÀNG SỐ LƯỢNG LỚN

CHIẾT KHẤU HẤP DẪN LÊN TỚI

25%

0965468696
Bản đồ

COMBO

TẾT ĐOÀN VIÊN

03

2.650.000 vnđ

ĐẶT HÀNG SỐ LƯỢNG LỚN

CHIẾT KHẤU HẤP DẪN LÊN TỚI

25%

0965468696
Bản đồ

COMBO

TẾT ĐOÀN VIÊN

04

2.020.000 vnđ

ĐẶT HÀNG SỐ LƯỢNG LỚN

CHIẾT KHẤU HẤP DẪN LÊN TỚI

25%

0965468696
Bản đồ

COMBO

TẾT ĐOÀN VIÊN

05

Rượu tinh chất Đông trùng chai gốm

3.330.000 vnđ

ĐẶT HÀNG SỐ LƯỢNG LỚN

CHIẾT KHẤU HẤP DẪN LÊN TỚI

25%

0965468696
Bản đồ

COMBO

TẾT ĐOÀN VIÊN

06

Rượu đông trùng chai thủy tinh

3.190.000 vnđ

ĐẶT HÀNG SỐ LƯỢNG LỚN

CHIẾT KHẤU HẤP DẪN LÊN TỚI

25%

0965468696
Bản đồ

COMBO

TẾT ĐOÀN VIÊN

07

990.000 vnđ

ĐẶT HÀNG SỐ LƯỢNG LỚN

CHIẾT KHẤU HẤP DẪN LÊN TỚI

25%

0965468696
Bản đồ

COMBO

TẾT ĐOÀN VIÊN

08

Rượu đông trùng chai thủy tinh

3.230.000 vnđ

ĐẶT HÀNG SỐ LƯỢNG LỚN

CHIẾT KHẤU HẤP DẪN LÊN TỚI

25%

0965468696
Bản đồ

COMBO

TẾT ĐOÀN VIÊN

09

Rượu tinh chất Đông trùng chai gốm

3.730.000 vnđ

ĐẶT HÀNG SỐ LƯỢNG LỚN

CHIẾT KHẤU HẤP DẪN LÊN TỚI

25%

0965468696
Bản đồ

COMBO

TẾT ĐOÀN VIÊN

10

1.390.000 vnđ

ĐẶT HÀNG SỐ LƯỢNG LỚN

CHIẾT KHẤU HẤP DẪN LÊN TỚI

25%

0965468696
Bản đồ

COMBO

TẾT ĐOÀN VIÊN

11

1.260.000 vnđ

ĐẶT HÀNG SỐ LƯỢNG LỚN

CHIẾT KHẤU HẤP DẪN LÊN TỚI

25%

0965468696
Bản đồ

COMBO

TẾT ĐOÀN VIÊN

12

1.170.000 vnđ

ĐẶT HÀNG SỐ LƯỢNG LỚN

CHIẾT KHẤU HẤP DẪN LÊN TỚI

25%

0965468696
Bản đồ

COMBO

TẾT ĐOÀN VIÊN

13

2.150.000 vnđ

ĐẶT HÀNG SỐ LƯỢNG LỚN

CHIẾT KHẤU HẤP DẪN LÊN TỚI

25%

0965468696
Bản đồ

COMBO

TẾT ĐOÀN VIÊN

14

Rượu tinh chất Đông trùng chai gốm

2.830.000 vnđ

ĐẶT HÀNG SỐ LƯỢNG LỚN

CHIẾT KHẤU HẤP DẪN LÊN TỚI

25%

0965468696
Bản đồ

COMBO

TẾT ĐOÀN VIÊN

15

ĐẶT HÀNG SỐ LƯỢNG LỚN

CHIẾT KHẤU HẤP DẪN LÊN TỚI

25%

900.000 vnđ

0965468696
Bản đồ

COMBO

TẾT ĐOÀN VIÊN

16

Rượu đông trùng chai thủy tinh

1.710.000 vnđ

ĐẶT HÀNG SỐ LƯỢNG LỚN

CHIẾT KHẤU HẤP DẪN LÊN TỚI

25%

0965468696
Bản đồ